تبلیغات
معرفی سبكهای هنر نقاشی - سبك اكسپرسیونیسم انتزاعی

:درباره وبلاگ

:آرشیو

:پیوندها

:پیوندهای روزانه

:نویسندگان

:آخرین پستها

:ابر برچسبها

:نظرسنجی

آماروبلاگ

چهارشنبه 30 تیر 1389-03:18 ب.ظدرباره اكسپرسیونیسم انتزاعی یا نقاشی عمل


اكسپرسیونیسم انتزاعی یا Action Painting كه با نام جكسون پولاك گره خورده است در ایالات متحده در برابر مكاتب بزرگ نقاشان مدرن اروپایی، توانست چشمهای بسیاری را به خود معطوف كند. این جنبش فراگیر كه بزودی دامنه خود را تا دیگر كشورهای جهان نیز گسترش داد، به دنبال خودو چون بسیاری از پدیده های هنری قرن بیستم مبانی تئوریك و نظری خود را نیز متولد كرد. هارولد روزنبرگ كه از نظریه پردازان برجسته در هنرهای تجسمی محسوب می شود، بخشی از مباحث و مقولات مرتبط با این مكتب امریكایی را در مجموعه مقالات خود به بحث كشاند كه در زیر بخش اول آن را می خوانید.


پالاك هنگام كار روی ضرباهنگ پاییز

نقاشی تجربی امریكا در سالهای ۱۹۳۹ ـ ۱۹۳۰ اساساً با انتزاع هندسی سروكار داشت. بیشتر نقاشان و پیكرتراشان اروپایی كه در دهه های چهارم و پنجم به امریكا رفتند از پیشتازان كوبیسم یا انتزاع هندسی بودند. موندریان كه بدون تردید مهمترین شخصیت در جمع هنرمندان پناهنده به امریكا بود اسوه یی بود برای تمام كسانی كه از گروه هنرمندان انتزاعی امریكا پیروی می كردند. با وجود ظهور این پیشوای انتزاع هندسی، نقطه اوج نخستین موج هنر انتزاعی امریكا، با شگفتی، انقلاب در اكسپرسیونیسم انتزاعی با سوررئالیسم، مخصوصاً سوررئالیسم پویای «میرو، ماسون، ماتا» است؛ لیكن در ردیابی آن باید آثار كاندینسكی،سوتین و حتی سبك متأخر پیكاسو را مورد توجه قرار دهیم. پیشگامان امریكایی نظیر گوركی،وبر و داو پی بردند كه اینان در كدام عرصه مستقیماً نفوذ نكرده اند. اكسپرسیونیسم انتزاعی از نخستین روزهای پیدایش در ۱۹۴۲ تا شناسایی رسمی اش در ۱۹۵۱ در «موزه هنرهای نوین» با نام «نقاشی و پیكرتراشی انتزاعی امریكا» به نیرومندترین جنبش اصیل در تاریخ هنر امریكا تبدیل شد. در این دوره نقاشان و پیكرتراشان از شركت و دخالت خویش در پدیده های جنجال برانگیز آگاه بودند چند منتقد مخصوصاً كلمنت گرینبرگ به دفاع از جنبش نوین برخاست.

اكسپرسیونیسم انتزاعی بیش از آنكه یك سبك باشد یك اندیشه بود(اكسپرسیونیستهای انتزاعی، افراد گوناگونی بودند كه جز مخالفت هیچ وجه مشتركی نداشتند. آنچه در بین پیشروان امریكایی مشترك بود فقط در آنچه بطور منفرد انجام می دادند محقق شد.) جوهر اكسپرسیونیسم انتزاعی، اثبات خودانگیخته وجود فرد است. بنابراین تلاش برای نتیجه گیری جامع درباره این جنبش به عنوان یك سبك، پیگیری هدفی دست نایافتنی است. تاریخ اكسپرسیونیسم انتزاعی در ایالات متحده و دیگركشورهای جهان نوشته نشده است و مسائل گنگ و اختلاف نظر درباره منشأ این جنبش هنوز حل نشده است.
گرچه دامنه اكسپرسیونیسم انتزاعی امریكایی به اندازه هنرمندان پیروش متنوع است اما به دو گرایش اصلی به معنای محدود این واژه می توان اشاره كرد.
گرایش نخست، فعالیت نقاشان قلمكاری است كه به طرق گوناگون با حركت یا عمل قلم و بافت رنگ در زمینه تابلو سروكار دارند
و
گرایش دوم فعالیت نقاشان میدان رنگ است كه به بیان علامت یا تصویری انتزاعی در قالب یك شكل یا سطح بزرگ و یكپارچه رنگی توجه دارند.

بنابراین توضیح در حوزه نقاشان عمل، پولاك، دكونینگ، توركف و كلاین از این گروه اند و از نقاشانی كه به آفریدن میدانهای رنگی بزرگ یا تصویرهای انتزاعی گرایش داشتند، روتكو،نیومن، پولاك، مادرول و گوتلیب جای می گیرند.

در نخستین سالهای دهه ششم، توجه عمومی بر نقاشان عمل معطوف بود و بیشتر نقاشان نسل دوم جذب دكونینگ یا پولاك شدند. در عین حال برخی از نقاشان جوان (چه از لحاظ شهرت و چه از لحاظ سن) جذب آزمایشگریهای روتكو استیل و مادرول در عرصه رنگ شدند. این كیفیت به پیدایش گونه یی نقاشی سرشار از تجلیات فردی یعنی اكسپرسیونیسم انتزاعی انجامید كه بطور كلی شامل گشادگی یا بزرگی ساختمان، گنگی ضربه قلم و انتزاع رنگی و مانند اینها است. رشد این جنبش چنان تدریجی بود كه شناسایی آن را به عنوان گرایشی مهم تا دهه هفتاد به تأخیر انداخت. جنبشی كه دیرتر پا به میدان نقاشی و پیكرتراشی نهاد ولی تأثیر اولیه بسیار نیرومندی داشت.جكسون پالاك ـ نقاشی دیواری بر زمینه قرمز هندی

• تداخل در بوم

از زمانی مشخص، بوم در مقابل نقاشان امریكایی یكی پس از دیگری، به عنوان زمینه یی برای كار ظهور پیدا كرد و غالباً به عنوان فضایی برای خلق مجدد، طراحی، تجزیه و بیان یك موضوع چه حقیقی و چه تخیلی ترجیح داده شد. آنچه بر بوم نقش می بست عكس نبود بلكه به عنوان یك واقعه به حساب می آمد. دیری نپایید كه نقاش، اثر خود را با آنچه در تخیل داشت مطابقت داد. او در واقع به واسطه ابزارهایی كه در دست داشت و اثری كه بر تابلو می گذاشت به آنچه می خواست دست یافت و به حیطه یی كه می خواست وارد شد. تصویر حاصله و تصور ذهنی نقاش، نتیجه این روبرویی بود. دراین مقطع است كه همه چیز باید در تیوپهای رنگ، عضلات نقاش و دریایی از رنگ كه نقاش خود را در آن غرقه می سازد وجود داشته باشد. نتیجه این شیوه نقاشی برای خود نقاش غافلگیركننده خواهد بود. در این حالت اگر كاملاً آگاه به شرایط باشید مشكلی برای شروع به كار وجود نخواهد داشت.

روزی یكی از نقاشان به من گفت: «فلانی مدرن نیست و از روی اتودهایش كار می كند كه او را به دوران رنسانس بازمی گرداند.» در این قانونمندی تفاوت دو نوع نقاشی رابه صورت یكسری قواعد نوشته ایم. «اتود» در واقع فرم اولیه یی است كه به ذهن می رسد و «تفكر» تلاشی است برای دستیابی به هدف. زمانی كه هنرمند برای نقاشی از اتود استفاده می كند اینطور به نظر می رسد كه بوم نقاشی اش را به عنوان مكانی می نگرد كه بر روی آن باید آن چیزی پیاده شود كه تفكر انسان ضبط كرده، تفكری كه در ذهن نقاش نقش بسته و مستقیماً به صفحه منتقل می شود. اگر نقاشی یك عمل فرض شود، اتود خود یك عمل مجزا و نقاشی كه از آن پیروی می كند (از روی آن كشیده می شود) یك عمل و كار دیگر می باشد. در واقع این دو عمل همانقدر كه مشابه یكدیگر هستند با همدیگر تفاوت دارند. اتود را می توان یك نقاشی یا اثر مجزا محسوب كرد. این دیدگاه را
آبستره اكسپرسیون نامیده اند. برای اینان نقاشی در مكتب قبل از آنها «هنر خالص نیست»، چرا كه به تصویر كشیدن موضوع براساس قوانین زیبایی شناسی (aesthetic) نیست.

به عنوان مثال «سیب ها» به منظور ایجاد ارتباطی كامل بین فضاها و رنگهای موجود در تصویر، روی میز چیده نمی شوند، بلكه آنها را به نحوی می كشند كه چیزی مانع از عمل كشیدن نشود. با این طرز كار كردن با ابزار، زیبایی شناسی نیز تابع شرایط محسوب می شود. می توان آن را در كمپوزسیون، رنگ، طراحی و باقی اجزا پخش كرد. نقاشی یك عمل است كه از زندگینامه هنرمند جدا نیست. نقاشی، خود می تواند «لحظه یی» از زندگی هنرمند محسوب شود.

اگرچه منظور از «لحظه» می تواند زمانی باشد كه نقاش بر روی بوم خود رنگ پاشیده یا به بیان دیگر می تواند اتفاق یا درامی اززندگی وی باشد به زبان تصویر. نقاشی از همان ماده ماورایی صورت می گیرد كه وجود هنرمندان نشأت گرفته. نقاشی جدید هرگونه مرزی را بین هنر و زندگی شكسته است.

اگر نقاشی كه مشغول خلق اثر است و موضوعی خاص را مدنظر دارد (اثر هنری) به جای زندگی بر بوم نقاشی چون نقادی باشد كه براساس مكاتب هنری، شیوه ها و اشكال به قضاوت اثر بنشیند به نظر غریب خواهد آمد. بعضی از نقاشان با اصرار بر اینكه نقاشی هایشان در حقیقت یك فعالیت است، از این بیگانگی سود جسته و ادعا می كنند كه هر عملی نمی تواند هنر باشد. این مسأله برمی گردد به مسأله زیبایی شناسی در حوزه یی كوچك، اگر عكس، یك فعالیت محسوب شود نمی توان آن رابه عنوان اثری خارق العاده دردنیایی دانست كه ابزار

معیارگذاریش در دست نادانان است. ارزش آن به دور از هنر قرار می گیرد و به بیانی دیگرآن عمل (عمل نقاشی) به صورت «صنعت نقاشی» درآمده و درشتاب شركت در یك نمایشگاه خواهد بود.

بیشترهنرمندان این مكتب پیشرو یا آوانگارد راه خود را با هدایت كردن آمال و اهدافشان به سوی اثر خلاقه خود پیدا كرده اند. شیوه آنها شیوه یی جوان وتازه نیست بلكه شیوه یی است كه تازه متولد شده.ممكن است خود هنرمند بیش از چهل سال اما در مقام یك نقاش حدود ۷سال داشته باشد. بزرگترین لحظه، زمانی شروع می شود كه تصمیم برای شروع نقاشی گرفته شده... فقط برای نقاشی. فرمهای حاصله بر روی بوم فرمهایی بود آزاد از ارزشهای سیاسی، اجتماعی، زیبایی شناسی و قانونی. امریكاییها با تكیه بر تأثیرات حاصله از جنگ و پیدایش احزاب مختلف، تمایلی به ناآگاهی و كتمان نشان نمی دادند. دراینجا شبهای سیاه تنهایی هنرمند امریكایی را دربرمی گیرد و حتی عجیب است كه چند نفر ازنقاشان درخلال ده سال به بن بست رسیده و بریده اند و حتی كارهایی را كه عملاً انجام داده بودند خراب كردند. آثار بزرگ گذشته و زندگی خوب آینده هر دو هیچ به نظر می رسیدند.
تحول ارزشهای جامعه، آنچنان كه بعد از جنگ جهانی اول رخ داد، صورت اعتراض آمیز به خود نگرفت و درواقع بی بنیان بود. هنرمند نمی خواست كه دنیا تغییر كند بلكه می خواست تا بوم نقاشی اش، دنیایی مستقل باشد. آزادی از بند موضوع، یعنی آزادی از قید طبیعت، جامعه و هر چیزی كه وجود داشت. این حركت جنبشی بود برای فراموش كردن خودی كه آینده یی مطلوب را آرزو می كرده و تعهداتش رادر مورد گذشته از بین می برد. شخص هنرمند،به واسطه تجربیات دیداری و حس حاصل از دیدن یا خلق كردن هر اثر كه بر روی بوم، به تصویر كشیده شده و یا دیده است می تواند از آنچه او و هنرش ممكن است باشد برهد. این جنبش جدید (با وجود پدیده تغییر مذهب) با در نظرگرفتن اكثریت نقاشان، یك حركت مذهبی بود. اگرچه تغییر مذهب در مراتب دنیوی و غیرروحانی صورت می پذیرد، نتیجه آن پیدایش اسطوره های فردی بوده است. گسترش مسأله اسطوره های فردی در حقیقت براساس رضایت و قناعت هر نقاش بوده است. حركتی كه روی بوم صورت می گرفت از تمایلی نشأت می گرفت كه هنرمند برای لحظه یی از «داستانش» در آن زمان كه خود را نسبت به اسطوره های گذشته اش فاقد ارزش می یافت، ثبت می كرد و یا اینكه این تمایل، تمایلی بود به وقوع لحظه یی جدید كه در آن نقاش، خود حقیقی اش را در اسطوره های آینده می یافت.
بعضی اسطوره هایشان را عملاً قانونمند می كردند و كارهای فردی و شخصی شان رابا قسمتهای مختلف داستان خود مرتبط می ساختند. درمورد دیگران می توان گفت كه اغلب عمیق تر از این فكر می كردند و نقاشی رابه تنهایی یك قاعده دانسته و بنا به عقیده آنان نقاشی یك نوع علامت(گذاری) است. جنبشی بود براساس نظریه هگل (نظریه حقیقت تازه) كه در اروپا شدت یافته و بار دیگر درامریكا با اعتراض مواجه شد. اساس هنر آبستره اكسپرسیون این بود كه هنرمند با این اعتماد كار می كرد كه او در شرایط خلق كردن است. هنرمند در شرایطی بحرانی كار می كند و برای استفاده از نیرویی كه مانع از ته نشین شدن هر چیزی می شود، باید در خود یك صفت پایدار و مقاوم بپروراند.• مكاشفه

راحت ترین روش ارتباط با عالم والا، تصوف است بخصوص آن تصوفی كه خود را مقید به ادای آداب نمی گرداند. در بین نقاشان امریكایی، فلسفه آنچنان هم محبوب نیست. اغلب این تفكررا دارند كه نقاشی چیزی است جدای از گفتن و نوشتن و نقد كردن، بلكه رمزی است از فعالیتی ویژه.
این نقاشان عملاً بدون هیچ انعطافی درباره آنچه انجام می دهند در حوزه متافیزیكی چیزهای مختلف بحث می كنند:

«نقاشی من هنر نیست بلكه چیزی است كه هست»، «این یك تصویر از شیء نیست، این خود شیء است»، «این تصویر، طبیعت رابازسازی نمی كند، این خود طبیعت است»، «نقاش نمی اندیشد، اومی داند» و غیره و غیره...

از نظر سنت امریكایی این نقاشان بین دو نقطه قرار دارند یعنی در بین اصولی كه با آن شخص خود را از هلاكت نجات می دهد و اصولی كه به شكل جاده بزرگی از خطر او رابه آن سوی موضوع هدایت كرده و به بیرونی ترین لایه خود آگاهی انسان می رساند، قرار می گیرند. این اصول در پی هدایت سختكوشی است كه درهر نقاش وجود دارد. محك ارزش گذاری آن نقاشی است و محك سختكوشی آن درجه یی كه نقاش تا آن مرحله نیرو و انرژی خود را صرف نقاشی اش كرده باشد. شكی نیست كه به این ترتیب یك نقاشی خوب در حقیقت یكسری فعالیت انجام شده و درارتباط مستقیم با توانایی خود هنرمند است. بوم نقاشی در مقابل هنرمند، او راساكن و یا بی حس و لخت نمی گرداند، بلكه او را با یكسری گفت وگوهای دراماتیك به هیجان می آورد. هر حمله (به بوم) باید با پشتوانه یك تصمیم گیری بوده و سؤال جدیدی طرح كند. نقاشی آبستره اكسپرسیون، در ذات خود، نقاشی است كه با سختی ها و دشواریها دست و پنجه نرم می كند.

یك جنبه دیگر این حركت به جهت مقابل آنچه گفته شد تمایل دارد. كارهای اینگونه، فاقد آن حس گفت وگو و درگیری شدید بین هنرمند و بوم نقاشی اش است كه همراه با تصمیم گیری و ریسك كردن می باشد. وقتی كه رنگی با اطمینان و طیب خاطر از تیوب رنگ خارج شود، نتیجه آن موفقیت آمیز خواهد بود. نقاش احتیاج دارد كه خود را برای مواجه شدن با یكسری موقعیتهای پی در پی آماده سازد. حركات او بدون هیچگونه تردیدی تكمیل می شوند. هنرمند در حالی كه با شگفتی از كارخود بر روی بوم لذت می برد، جایگزینی و تركیب كار رامورد تأیید قرار می دهد. یك بار توضیح داده شد كه نیروهای هنرمند درآخر نتیجه كار را مشخص می سازند.
در این صورت این نقاشی چه می تواند باشد در حالی كه نه موضوع است، نه نمایش و نه تأثیرگذاری و یا تحلیل هر موضوعی ونه چیز دیگری كه تاكنون نقاشی نامیده اند. بلكه از هر جهت مناسب است برای اینكه: نمادی از جدال درونی هنرمند باشد. این خود نقاش است كه به روحی تبدیل می شود كه هنر را در بطن خود حمل می كند.

منبع: روزنامه ایران
نظرات() 

تاریخ آخرین ویرایش:- -


http://cialissi.com/
یکشنبه 21 مرداد 1397 07:21 ب.ظ

You actually revealed it effectively!
cialis 20 mg cut in half cost of cialis cvs cialis generico en mexico enter site 20 mg cialis cost how does cialis work buy cialis calis brand cialis generic prices for cialis 50mg cialis professional from usa
Jana
چهارشنبه 23 خرداد 1397 01:55 ق.ظ
Ιt'ѕ aan amazing article designed fⲟr all the web
viewers; tһey wіll get advantage fгom іt
Ӏ am sᥙгe.
Eyelashes
دوشنبه 31 اردیبهشت 1397 02:09 ب.ظ
Hello everyone, it's my first go to see at this site, and piece of writing is truly
fruitful inn favor of me, keep up posting
these content.
Enrique
سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 01:44 ق.ظ
I don't even understand how I finikshed up right here, but I thought this submit was great.
I do not understand who you're but certainly you're going to a famous blogger in case
you aren't already. Cheers!
онлайн займ на карту круглосуточно
شنبه 22 اردیبهشت 1397 07:52 ق.ظ
займ онлайн без выходных
кредит онлайн на карточку любого банка украины
займ без отказа на карту
получить деньги на карту срочно
кредит онлайн круглосуточно без отказа
взять кредит на карту срочно
быстро займ на карту украина
Cialis canada
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 02:21 ق.ظ

Thank you, Ample postings!

cialis for bph india cialis 100mg cost cialis cipla best buy buy cialis uk no prescription cialis tadalafil preis cialis 20mg schweiz cialis 5mg cialis daily reviews we use it cialis online store generic cialis
фитнес резинки цена украина
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 10:34 ب.ظ
резинка для фитнеса зеларт l
upowex фитнес резинки
резинка для фитнеса купить
в шостке
фитнес резинка киев
фитнес резинки цена
dtx-3.world-top-goods-2018.com
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 02:05 ب.ظ
DTX-3 - ВЫВОДИТ ПАРАЗИТОВ И ЗАЩИЩАЕТ ОТ ПОВТОРНОГО ЗАРАЖЕНИЯ ЗА ОДИН КУРС!
Viagra vs viagra
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 12:34 ق.ظ

Nicely put. With thanks.
buy viagra soft tabs buy viagra online without rx safely buy viagra online buy sildenafil tablets online rx pharmacy viagra cheap online pharmacy usa canadian pharmacy buy viagra jelly buy kamagra viagra viagra where to buy
depforce plus rx
شنبه 1 اردیبهشت 1397 01:19 ق.ظ
Thanls oon yourr mwrvelous posting! I really enjjoyed reading it, you're a great author.

I wilol be surte to bookmark yyour blog aand wkll ofcten cpme bahk
from now on. I want tto enccourage you too ultimately continue yur greeat writing,
have a nicce evening!
Generic cialis
جمعه 17 فروردین 1397 05:06 ب.ظ

With thanks! I value this!
cialis arginine interactio tadalafil 10 mg cialis rezeptfrei ou trouver cialis sur le net brand cialis generic buy brand cialis cheap calis cialis et insomni cialis 5mg we like it cialis price
Cialis 20 mg
جمعه 3 فروردین 1397 12:15 ب.ظ

Really plenty of good material!
cost of cialis cvs cialis 5 effetti collaterali venta de cialis canada generic cialis levitra preis cialis 20mg schweiz miglior cialis generico generic for cialis cialis professional yohimbe cialis 05 generic cialis in vietnam
CoreyOnert
یکشنبه 27 اسفند 1396 07:40 ب.ظ

You said it adequately..
cialis rckenschmerzen price cialis wal mart pharmacy cialis for bph generic cialis tadalafil warnings for cialis buy cialis online cipla cialis online precios cialis peru venta de cialis canada we choice cialis uk
پنجشنبه 28 دی 1396 02:10 ق.ظ
شفاف.سازی کنیدبهتر به درک واقعی برسم منون.خیلی منون

What makes you grow taller during puberty?
شنبه 1 مهر 1396 05:54 ب.ظ
What's up colleagues, how is the whole thing, and what you wish for to say on the topic of this piece of writing, in my view its truly remarkable for me.
How long does it take to recover from Achilles injury?
پنجشنبه 16 شهریور 1396 04:05 ب.ظ
I think the admin of this website is genuinely working hard for his
web site, for the reason that here every
stuff is quality based stuff.
What do you do for Achilles tendonitis?
پنجشنبه 16 شهریور 1396 03:05 ق.ظ
Your means of explaining everything in this paragraph is
truly nice, every one can without difficulty
be aware of it, Thanks a lot.
oleneamaya.blog.fc2.com
یکشنبه 15 مرداد 1396 04:20 ب.ظ
Hi there would you mind letting me know which hosting company you're using?
I've loaded your blog in 3 completely different browsers and I must
say this blog loads a lot faster then most. Can you suggest a good internet hosting provider at a honest price?
Many thanks, I appreciate it!
Foot Pain
شنبه 14 مرداد 1396 11:13 ب.ظ
Sweet blog! I found it while searching on Yahoo News.
Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem to
get there! Thank you
dan1barber7.jimdo.com
جمعه 13 مرداد 1396 12:05 ب.ظ
I know this if off topic but I'm looking into starting my own blog
and was curious what all is needed to get setup? I'm assuming having a blog like
yours would cost a pretty penny? I'm not very internet smart so I'm not 100%
sure. Any tips or advice would be greatly appreciated.
Kudos
chaturbate premium and token generator
پنجشنبه 12 مرداد 1396 08:55 ب.ظ
each time i used to read smaller content which also clear their motive, and that is also happening with this post
which I am reading now.
Arturo
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:27 ب.ظ
This design is steller! You obviously know how to keep a reader amused.
Between your wit and your videos, I was almost moved to
start my own blog (well, almost...HaHa!) Wonderful job. I
really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it.
Too cool!
Foot Issues
سه شنبه 3 مرداد 1396 07:54 ب.ظ
Spot on with this write-up, I seriously believe this site needs much more attention. I'll
probably be returning to read through more, thanks for the advice!
std clinic near me
شنبه 3 تیر 1396 12:41 ق.ظ
چلیپا از خود نوشتن در حالی که صدایی مناسب
اصل آیا نه کار درست با من پس از برخی
از زمان. جایی در سراسر جملات شما موفق به من مؤمن اما
تنها برای کوتاه در حالی که.
من با این حال کردم مشکل خود را با فراز در مفروضات و شما ممکن است را سادگی به پر کسانی که معافیت.
در این رویداد شما که می توانید انجام من می
قطعا تا پایان مجذوب.
Claribel
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 07:44 ب.ظ
I do not even know how I ended up here, but I thought this post
was great. I don't know who you are but definitely you are
going to a famous blogger if you are not already ;) Cheers!
Kim
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 06:09 ب.ظ
I'm really enjoying the design and layout of your blog.
It's a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me
to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme?
Superb work!
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 01:07 ق.ظ
Heya i'm for the first time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out a
lot. I hope to give something back and help others like you aided me.
کتابهای طراحی و نقاشی؛ تکنیک‌های نقاشی
یکشنبه 7 تیر 1394 02:44 ق.ظ
کتابهای طراحی و نقاشی؛ تکنیک های نقاشی
http://booktolearn.com/?p=2496

دانلود کتاب هنر نقاشی انتزاعی
http://booktolearn.com/?p=6561
تارا
شنبه 10 خرداد 1393 02:31 ق.ظ
از اطلاعات خوبتون فوق‌العاده ممنون
نسرین
پنجشنبه 3 اسفند 1391 09:45 ق.ظ
سلام ممنون از مطالب خوبتون اگه ممكنه چند نمونه هم بزارید تا راحتتردرك كنیم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30